кратък поглед назад през 1996 г.

Нашата история

Израелски инвеститори, експерти в сферата на сигурността основават компанията, като начална точка на бъдеща европейска експанзия.
Капиталът, know-how и въведените технологич-ни практики и решения в сферата на сигурността са 100% израелски, и без анагог в Европа.
Реактивен подход: Поява на проблем, незабавно търсене на решение.

Решение на проблемите в реално време

През 2006

Въвеждане на модела „Активна Корпоративна Сигурност“
Максимална близост с клиента: Кол-център, Асистанс групи.
Про-Активен подход: Решение на проблемите в реално време!.

Променяме бизнес средата - управляваме риска.

През 2016

Неоспорим пазарен лидер.
Най-стабилната компания на българския застрахователен пазар.
Фокус: Активна сигурност и решения.
Изпреварващ подход: Управляваме средата, за да бъде сведен рискът до минимум.

Киберсигурност без аналог в България.

През 2019

Предлагане на комплексни застрахователни решения за кибер-сигурност на 4 европейски пазара до края на 2019
Интеграция на израелско know-how и водещи експерти. Създаване на Център за Киберсигурност без аналог.

Мария МаслароваCEO

Павел ДимитровExecutive Director

Гълъбин ГълъбовExecutive Director