Държавата и бизнесът се обединяват срещу киберзаплахите

В края на годината ще стане ясно кои държавни и публични администрации са най-уязвими срещу хакерски атаки. Това стана ясно от думите на вицепремиера Мариана Николова, която участва в кръгла маса за публично-частното партньорство в сферата на киберсигурността.

Все още се обсъждат различни варианти за защита на критичната държавна информаци-онна инфраструктура – чрез ангажиране на частни компании или чрез държавната „Ин-формационно обслужване“, заяви вицепремиерът.

Мариана Николова, вицепремиер: Аз провеждам много срещи с бизнеса, с представители на IT компании. Има и писмени предложения, които са постъпили и които ще бъдат док-ладвани на Съвета по киберсигурност. Правим проверки в публичния сектор, във всички държавни администрации, за да видим къде са рисковете и в края на годината ще обявим и конкретните резултати от проверките.

Според генералния секретар на Европейската организация по киберсигурност Луиджи Ребуфи, ефикасната защита срещу хакери може да се постигне само чрез сътрудничество между държавата и частния сектор.
Луиджи Ребуфи, генерален секретар на Европейската организация по киберсигурност: Ние целим да улесним този процес. Поради високите активи, които се намират в частния сектор и които трябва държавата да опазва, такова партньорство е наложително.

Много често частните фирми разпознават по-добре компютърните заплахи, поради което могат по-добре да реагират на такива атаки.

Бизнесът заяви готовност да окаже подкрепа на държавата в областта на киберсигурността.

Гълъбин Гълъбов, председателят на Съюза за стопанска инициатива: Публично-частното партньорство е работещ модел, който позволява на държавата да използва капацитета и потенциала на частния сектор. Модели за взаимодействие и насочени към предотвратява-нето на киберпрестъпления са приложени и работят в САЩ, Полша, Франция, Великобри-тания и Израел.

От Военната академия поискаха заради зачестилите киберзаплахи към военната инфраст-руктура да се създаде ново подзарделение във въоръжените сили
Доц. полковник Иван Христозов, преподавател във ВА „Г.С. Раковски“: Киберзаплахите са много опасни за нас. Почти всички големи държави изграждат кибервойски, киберкоман-давния. При нас имаме Център по киберсигурност, който се грижи евентуално да избягва-ме тези заплахи.
Във форума участваха представители на ДАНС, ГДБОП и на Държавната агенция „Елект-ронно управление“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *