Често задавани въпроси

На тази страница са предоставени отговори на най-често задавани въпроси свързани със застраховки киберсигурност на ЗК “Лев Инс” АД. Въпросите и техните отговори, които ще намерите по-долу, служат за информация за потребителя. В случай, че сте се запознали със съдръжанието, но имате друг конкретен въпрос, можете да го отправите като използвате страницата за контакти.

Имате допълнителен въпрос? Свържете се с нас.

Често задавани въпроси - Застраховка киберсигурност

Възможно е, но Ви съветваме да се възползвате от Optima Plus Max, тъй като при него ще получите възможност да застраховате до 12 устройства на същата цена.

Всички застрахователни продукти на ЗК “Лев Инс” АД включват софтуерни решения, разработени от израелските ни партньори. Това се налага заради спецификата на материята и е важна част за осъществяване на превенция и контрол върху застрахователните събития. Въпреки това, Вие можете да откажете да инсталирате софтуера, но трябва да имате предвид, че в тези случаи доказването на застрахователно събитие ще бъде доста по-трудна задача и изцяло за Ваша сметка.

Host IDS или Host Intrusion detection system представлява софтуерно приложение, което следи спазването на определени правила и злонамерена активност за конкретното устройство (Host), на което е инсталиранo. Нарушенията на правилата се докладват към Ценрализирана система за информационна сигурност (SIEM), която анализира и оценява опастността, възникнала в резултат на нарушението (аларма). От своя страна SIEM софтуерът отнася алармите към денонощен център за управление на сигурността (Security Operations Center – SOC), където нашите специалисти по киберсигурност извършват ръчна проверка на събитието (нарушението на политиката) и информират клиента незабавно. Посоченият модел е част от т.н. проактивна киберсигурност, който предполага вземане на мерки преди да се случи злонамерено събитие в информационната система на застрахования.

Подобен вид услуги използват всички големи корпорации и организации, но те са на много по-висока цена, тъй като изискват оперативен капацитет от високо квалифицирани специалисти. С помощта на израелските ни партньори ЗК “Лев Инс” АД успя да направи възможни и достъпни подобни софтуерни продукти. Важно е да се отбележи, че всеки софтуерен продукт е изцяло съобразен с всички международни стандарти за киберсигурност и дори разширяват клаузите включени в универсалното ISO-27001 (международен стандарт, определящ изискванията за създаване, внедряване, поддържане и управление на Системи за управление сигурността на информацията). Софтуерът не предоставя достъп до файловете и информацията записана на клиентските компютри.

Софтуерът, който се имплементира към застраховка „Безопасен Интернет“ представлява специфичен филтър на IP адреси и имена в Интернет (домейни), за който са в сила определени правила, гарантиращи безопасното сърфиране в мрежата. Софтуерът не позволява на потребителите в мрежата на клиента да достъпват ресурси в Интернет, които са потенциално опасни. По този начин се гарантира безопасно сърфиране в мрежата. Технологията за филтрацията на адреси в Интернет е един от най-ефективните начини за защита от phishing атаки, поради факта, че софтуерът използва международна база данни, която се актуализира в реално време с всички бази данни на антивирусен софтуер и международни центрове за киберсигурност от САЩ, Израел и Русия в т.ч. Федералната служба за сигурност на Русия (член на руската асоциация за банкова информационна сигурност).

Тестовете за проникване или т.н. penetration tests е техника, която се използва от етичните хакери, за да се прецени доколко дадена система може да издържи на хакерска атака. Тя представлява вид симулация на реален сценарий за проникване в системата на клиента. Съществуват различни типове тестове за проникване, които се прилагат спрямо спецификата на бизнеса, инфраструктурата и изследваните ресурси. Спрямо тези показатели и желаният от клиента обхват и дълбочина на тестовете и изследването, се формира цената продукта.