Често задавани въпроси

Принципно е възможно, но Ви съветваме да се възползвате от Optima Plus Max, тъй като при него ще получите възможност да застраховате до 12 устроства на същата цена..

Всички застрахователни продукти на ЗК „Лев Инс“ АД включват софтуерни решения, разработени от израелските ни партньори. Това се налага заради спецификата на материята и е важна част за осъществяване на превенция и контрол върху застрахователните събития. Въпреки това, Вие можете да откажете да инсталирате софтуера, но трябва да имате предвид, че в тези случай доказването на застрахователно събитие ще бъде доста по-трудна задача и изцяло за Ваша сметка.

Host IDS или Host Intrusion detection system представлява софтуерно приложение, което следи спазването на определени правила и злонамерена активност, за конкретното устройство (Host), на което е инсталиранo. Нарушенията на правилата се докладват към Ценрализирана система за информационна сигурност (SIEM), която анализира и оценява опастността възникнала в резултат на нарушението (аларма). От своя страна SIEM софтуера отнася алармите към денонощен център за управление на сигурността (Security Operations Center – SOC), където нашите специалисти по кибер сигурност извършват ръчна проверка на събитието (нарушението на политиката) и информират клиента – незабавно. Посоченият модел е част от т.н. проактивна киберсигурност, който предполага вземане на мерки преди да се случи злонамерено събитие в информационната система на затрахования. Подобен вид услуги използват всички големи корпорации и организации, но те са на много по-висока цена, тъй като изискват оперативен капацитет от високо квалифицирани специалисти. С помощта на израелските ни парньори ЗК „Лев Инс“ АД, успя да направи възможно подобни софтуерни продукти да бъдат широко достъпни. Важно е да се отбележи, че всеки софтуерен продукт е изцяло съобразен с всички международни стандарти за киберсигурност и дори надграждат клаузите включени в универсалното ISO-27001 (международен стандарт, определящ изискванията за създаване, внедряване, поддържане и управление на Системи за управление сигурността на информацията). Служителите в центъра за управление на сигурността (SOC), нито ЗК „Лев Инс“ АД, нито който и да е в организацията, в т.ч. израелските ни патньори не притежават достъп до информацията записана на клиентстките компютри.  

Софтуера, който се имплементира към застраховка „Безопасен Интернет“ представлява специфичен филтър на IP адреси и имена в Интернет (домейни), за който са в сила определени правила, гарантиращи безопасното сърфиране в мрежата. Софтуера не позволява на потребителите в мрежата на клиента да достъпват ресурси в Интернет, които са потенциално опасни. По този начин се гарантира безопасно сърфиране в мрежата.

Запишете се за нашия имейл бюлетин

Контакти

0800 10 200
+972 54 631 4487

info@lev-ins.com
callcenter@call-ex.com

България, гр. София, бул. Черни връх 51Д

ЗК „Лев Инс“ АД © 2020 Всички права запазени.