Имам офис с 10 компютъра, мога ли да сключа 2 застраховки - една за Optima и една за Optima Plus?
Принципно е възможно, но ви съветваме да се възползвате от Enterprise предложението ни, тъй като при него наши специалисти ще разгледат детайлно вашата инфраструктура и ще ви дадат предложение, което да отговаря максимално на изискванията за качество, цена и сигурност.
Мога ли да се застраховам без да инсталирам какъвто и да е софтуер на компютрите си?
Софтуерът е важна част при предоставянето на застраховка 'Кибер решения за вашия бизнес' и чрез него се осъществява превенцията и контрола на застрахователните събития. Въпреки това Вие можете да откажете да инсталирате софтуера, но трябва да имате предвид, че в тези случай доказването на застрахователно събитие ще бъде доста по-трудна задача.