Индивидуално договорен брой компютърни конфигурации

Застрахователен пакет за киберсигурност Оптима Enterprise

Застрахователен пакет Optima Enterprise е подходящ за средни и големи компании, които имат нужда да защитят голям брой компютърни конфигурации. Такива комании обикновенно разполагат с изградена организация и инфраструктура, която следва да се разгледа индивидуално при подготвяне на офертата.

24/7 Поддръжка

24/7 поддръжка от квалифицирани IT специалисти по киберсигурност

Правна защита

Правна защита по въпросите за GDPR и европейските норми за киберсигурност

Покритие на застраховката

Индивидуално обезпечение при възникване на застрахователно събитие.

Индивидуално договорен брой компютри

Защита на голям брой компютърни конфигурации включени в пакета.