fbpx
1 Step 1


Въпросник за кибер застраховане

Предложение за застраховане


Контактна информация

Указания, които ще ви помогнат да попълните формуляра за предложение за застраховане


Настоящият формуляр за предложение е стандартен шаблон, предназначен да събира информация, свързана с проучване за кибер риск. Лев Инс запазва правото си да поиска допълнителна информация, преди да предостави оферта.


I. Стопанска дейност

1. Брой служители
2. Оборот
2.1. Оборот - Domestic
2.2. Оборот - в останалата част на ЕС
2.3. Оборот - в останалата част на света
2.4. Оборот - САЩ и Канада
2.5. Общ оборот
2.6. Извършвате ли електронна търговия или онлайн услуги чрез уебсайт?
2.6.1. Процент от оборота, който се генерира онлайн (Прогнозен)
2.6.2. Услугите на кой оператор за онлайн разплащане използвате?


II. Задължителни условия за предоставяне на покритие

3. Дружеството Ви е регистрирано в:
4. НЕ сте обявявали фалит или не сте били предмет на процедура по несъстоятелност през последните 6 години.
5. НЕ очаквате освобождаване или съкращаване на Ваши служители, които администрират информационните технологии през следващите 3 месеца.
6. НЯМАТЕ информация за обстоятелство, което може да доведе до загуба или претенция за покритие по желаната от Вас полица
7. НЕ сте били предмет на разследване или искане за информация, засягащи начина, по който работите с лични данни
8. През последната финансова година имате положителна нетна стойност и сте реализирали печалба преди облагане.
9. НИКОЙ застраховател досега не е прекратявал, оттеглял се от задължението си по кибер покритие или отказвал да поднови кибер полица или застраховка със същото или сходно покритие, като тази, за която кандидатствате.


III. Обработка на лични данни

Брой записи, предавани или обработвани на година (Имена, адреси и адреси на електронна поща)
Брой записи, предавани или обработвани на година (ЕГН, Индивидуални данъни номера/Социално-осигурителни номера)
Брой записи, предавани или обработвани на година (Номера на лични карти, шофьорски книжки, паспорти и други номера на лични документи)
Брой записи, предавани или обработвани на година (Записи за финансови данни/сметки)
Брой записи, предавани или обработвани на година (Данни за платежни карти)
Брой записи, предавани или обработвани на година (Здравна информация)
Брой записи, предавани или обработвани на година (Друго: Моля посочете)
Максимален брой записи, съхранявани във Вашата система по всяко едно време (Имена, адреси и адреси на електронна поща)
Максимален брой записи, съхранявани във Вашата система по всяко едно време (ЕГН, Индивидуални данъчни номера/Социално-осигурителни номера)
Максимален брой записи, съхранявани във Вашата система по всяко едно време (Номера на лични карти, шофьорски книжки, паспорти и други номера на лични документи)
Максимален брой записи, съхранявани във Вашата система по всяко едно време (Записи за финансови данни/сметки)
Максимален брой записи, съхранявани във Вашата система по всяко едно време (Данни за платежни карти)
Максимален брой записи, съхранявани във Вашата система по всяко едно време (Здравна информация)
Максимален брой записи, съхранявани във Вашата система по всяко едно време (Друго: Моля посочете)
11. Брой записи на служители
12. Брой на финансовите трансакции (плащания с кредитни карти), които се обработват, предават или съхраняват годишно.
13. Имате ли разписана процедура за неприкосновеността на личната информация, в която ясно е посочено, с кого я споделяте?
14. Имате ли разписана процедура, която урежда въпросите, свързани с информационната сигурност и с която са запознати всички служители? Процедурата трябва да съдържа информация за въпроси, като правна отговорност, социален инженеринг, фишинг и защита на данните.
15. Осигурили ли сте съответствие с изискванията на най-новия приложим Стандарт на индустрията за картови разплащания (PCI DSS)?
15.1. Ако да: За какво ниво имате сертификат?
15.2. Кога е направена последната Ви оценка?


IV. Управление на риска

16. Имате защитни стени с лицензи за търговска употреба, които да предотвратяват, откриват и наблюдават вмешателства във Вашата мрежа и редовно инсталирате пачове и обновления съгласно препоръките на производителя.
17. Имате лицензиран антивирусен софтуер с лиценз, който сте инсталирали в системите си и редовно инсталирате пачове и актуализации, съгласно политиката за актуализация на разработчика.
18. Криптирате всичката чувствителна и поверителна информация, която се съхранява, обработва и препредава от Вашата компютърна система.
19. Подсигурявате критичните си данни най-малко веднъж седмично, като ги съхранявате на друга локация?
20. Подсигурените Ви критични данни се съхраняват на сигурно място с контрол на достъпа, като достъп до тях има само оторизиран персонал?
21. Имате разписана процедура за унищожаване на лични данни, от които вече нямате нужда.
22. Използвате подсигурен дистанционен достъп (процедури за контрол на достъпа с цел предотвратяване на нерегламентирано проникване) до мрежата Ви и данните, за които сте отговорни?
23. Прилагате процедура за одитиране и управление на компютърните и потребителските акаунти?
24. Имате план за непрекъснатост на стопанската дейност или план за реакция в бедствени ситуации, който застъпва/включва и кибер опасностите/ заплахи? (включително, но не само: информационни нарушения, нарушения в сигурността на мрежата Ви, атаки с отказ за обслужване и такива за кибер изнудване)


V. Информация за сигурността

25. Каква защитна стена използвате? (моля посочете)
26. Какъв антивирусен софтуер ползвате?(моля посочете)
27. Предоставяте ли лични данни, чувствителна или поверителна информация на подизпълнителите си?
28. Ако да, винаги ли си осигурявате обезщетение (при кибер инциденти) от Вашите подизпълнители или предварително подписвате ли договор с тях за да не Ви държат отговорни за претенции, които могат да възникнат във връзка с нарушения на информационните масиви, които Ви предоставят?


VI. Критичност на системите

29. В какъв интервал от време започвате да инкасирате загуби от прекъсване на стопанската дейност, ако критична система не функционира и/или нямате достъп до нея? (брой часове)
30. Колко бързо може да получите архивираната критична информация?
31. Колко време би Ви отнело да възстановите напълно системата, използвайки архивираната критична информация?
32. Моля, оценете периода на кибер прекъсване на дейността, през който вашата компания ще би имал значително въздействие върху дейността на компанията?


VII. Данни за покритие на застраховката

33. Имате ли действаща полица Кибер риск?
33.1 Ако „да“, каква е ретроактивната дата?
34. Кой е застрахователя?
35. Моля, посочете желан лимит на отговорност?
36. Начална дата на покритието:
37. Крайна дата на покритие:
38. Номер на друга полица сключена в Лев Инс?


VIII. История на щети или кибер инциденти

39. Моля, опишете кибер загуби, инциденти , обстоятелства и претенции (включително, но не само пробиви в сигурността, нахлуване или вмешателство във Вашата компютърна система, права на неприкосновеност на личната информацията, както и неправомерно огласяване на предполагаема поверителна информация), които са ви се случили , включително (но не само) регулаторни, правителствени или административни действия срещу Вас.


Важна забележка във връзка с представената от Вас информация

Преди Вашата кибер застраховка да влезе в сила, Вие сте задължени да направите достоверно представяне на рисковете покриващи се от нея. Достоверно представяне на риска е такова, което:

 

         -  Описва пред Лев Инс всяко важно обстоятелство, което Ви е известно или би трябвало да Ви е известно; или

         -  Предоставя на Лев Инс достатъчно информация, така че Застрахователят да предприеме допълнителни проучвания за него,

         -  Което огласява информацията, спомената по-горе, по начин, който е достатъчно ясен и достъпен за Лев Инс; и

         -  В което всяко важно описание е фактически достоверно в преобладаващата си част и е направено добросъвестно с убеждението, че отговаря на истината.


Важно обстоятелство е всяко обстоятелство, което може да повлияе на решението на Лев Инс за това дали да Ви застрахова, или не и ако да - при какви условия. Ако имате съмнение дали дадено обстоятелство е важно или не, трябва да го споделите с Лев Инс.


Известие за справедлива обработка на предоставената информация:

Лев Инс се задължава да третира личните Ви данни по справедлив и законосъобразен начин и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.


Декларация и ангажимент за достоверност

Аз/Ние декларираме, че всяко обстоятелство и подробност, свързано с настоящето предложение за застраховане е достоверно и извършено добросъвестно. 

Отнасящо се до изложената информация;

Визиращи бъдещи очаквания или прогнози те да се сбъднат.


Ако въпросните факти и/или обстоятелства се променят преди сключване на Кибер застраховката, Аз/Ние се задължаваме да предоставим подробна информация за всички такива промени на Лев Инс.keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Запишете се за нашия имейл бюлетин

Контакти

0800 10 200
+972 54 631 4487

info@lev-ins.com
callcenter@call-ex.com

България, гр. София, бул. Черни връх 51Д

ЗК „Лев Инс“ АД © 2020 Всички права запазени.