Кибер Лев

Застраховка "Кибер Лев"

Застраховката “Кибер Лев” е подходяща за физически лица – търговци или такива упражняващи свободни професии, малки и средни компании, които желаят да застраховат кибер риска при работа в бизнес среда. Застрахователният продукт предоставя на клиентите реално покритие при възникване на щета благодарение на специализиран софтуер без аналог на българския пазар, разработен от нашите израелски специалисти по киберсигурност, който гарантира превенция на риска за всички застраховани лица.

Застраховка киберсигурност Кибер решения за бизнеса ви

Софтуер за 24/7 анализ и оценка на събития

Софтуер за 24/7 автоматизиран анализ и оценка на събития свързани със сигурността.

Защита срещу хакерски атаки

Защита от проникване и увреждане информация на трети лица във Ваша система.

Защита срещу неоторизиран достъп

Защита на операционните системи на застрахованите компютри и сървъри.

Защита срещу кражба на информация

Защита от кражба на информация и помощ при разследване на кибер престъпления.

Какво е Host IDS софтуер и как работи?

Host IDS или Host Intrusion detection system представлява софтуерно приложение, което следи спазването на определени правила и злонамерена активност за конкретното устройство (Host), на което е инсталиранo. Нарушенията на правилата се докладват към Централизирана система за информационна сигурност (SIEM), която анализира и оценява опастността, възникнала в резултат на нарушението (аларма). От своя страна SIEM софтуерът отнася алармите към денонощен център за управление на сигурността (Security Operations Center – SOC), където нашите специалисти по киберсигурност извършват ръчна проверка на събитието (нарушението на политиката) и информират клиента незабавно. Посоченият модел е част от т.н. проактивна киберсигурност, който предполага вземане на мерки преди да се случи злонамерено събитие в информационната система на застрахования.

Подобен вид услуги използват всички големи корпорации и организации, но те са на много по-висока цена, тъй като изискват оперативен капацитет от високо квалифицирани специалисти. С помощта на израелските ни партньори ЗК “Лев Инс” АД успя да направи възможни и достъпни подобни софтуерни продукти. Важно е да се отбележи, че всеки софтуерен продукт е изцяло съобразен с всички международни стандарти за киберсигурност и дори разширяват клаузите включени в универсалното ISO-27001 (международен стандарт, определящ изискванията за създаване, внедряване, поддържане и управление на Системи за управление сигурността на информацията). Софтуерът не предоставя достъп до файловете и информацията записана на клиентските компютри.

Host IDS софтуер

Свържете се с нас

На посоченият безплатен, денонощен телефон можете да получите допълнителна застрахователна и техническа информация за всички продукти на ЗК "Лев Инс" АД.

 

Денонощен телефон

0800 10 200